SYSTEM ASP 75 HI

   System ASP 75 HI przeznaczony jest do wykonywania przegród zewnętrznych o wysokiej izolacyjności cieplnej i współczynniku osiągającym Uw=0,6 m2/K dla okna stałego i Uw=0,8 m2/K przy oknie otwieranym. Potwierdzeniem innowacyjnych rozwiązań systemu ASP 75 HI jest uzyskanie wyniku najcieplejszego okna aluminiowego przebadanego w 2013 roku w LTB w Dąbrowie Górniczej. Uzyskanie tak niskiego współczynnika jest efektem zastosowania specjalnych przekładek termicznych, uszczelnień oraz dodatkowych izolatorów. System charakteryzuje się dużą sztywnością, dzięki czemu można wykonać okna zewnętrzne uchylno-rozwierne o wymiarach nawet 1,4m x 2,5m, a drzwi o wymiarach 1,4m x 2,8m.